ติดต่อเรา / Contact us

ติดต่อสอบถาม /สำรองห้องพัก
โทร: 035-248088-9 เวลา: 08.30 -17.00 น.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 ม. 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Contact us
Tel: 035-248088-9 Time: 08.30 -17.00
Mahachulalongkornrajavidyala University
79 moo 1 Wangnoi Ayutthaya.

E-Mail: mcu8000@hotmail.com

ใบจองห้องพัก
(คลิกที่รูปเพื่อ Download)