สถานที่ตั้ง
อาคารรับรองอาคันตุกะอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย, จ.อยุธยา ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 65 ถนนพหลโยธิน

มาจากกรุงเทพฯถนนพหลโยธิน
เลยแยกสายเอเซียทางไปวังน้อย สระบุรี
ประมาณ 1 กิโลเมตร ชิดซ้าย
จะเห็นป้ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำรองห้องพัก
โทรศัพท์ 035-248088
โทรสาร 035-248089
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่